Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 34454Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (pellen van kabels, op- en overslag van autowrakken en uitbreiden van de opslag van gasflessen), Jagersweg 5a, 6081 AH Haelen

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (pellen van kabels, op- en overslag van autowrakken en uitbreiden van de opslag van gasflessen) op het adres Jagersweg 5a, 6081 AH Haelen, ontvangen 30 januari 2019