Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 3377

Gepubliceerd op 8 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl Externe bijlagen

Ontwerp uitwerkingsplan Polderwijk Noord- Vacuumstation, gemeente Zeewolde

Vanaf woensdag 9 januari 2019 ligt het ontwerp uitwerkingsplan Polderwijk Noord-Vacuumstation gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van een ondergronds vacuumstation mogelijk in aan de Beloop in Polderwijk-Noord.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan uitwerkingsplan Polderwijk Noord-Vacuumstation ID nummer NL.IMRO.0050.UPPNVacuumstation-ON01 inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met dinsdag 19 februari 2019 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

  • -

    online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M. de Kreek , telefoonnummer 0365229520.

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl