Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 3377Plannen | ruimtelijkOntwerp uitwerkingsplan Polderwijk Noord- Vacuumstation, gemeente Zeewolde

Vanaf woensdag 9 januari 2019 ligt het ontwerp uitwerkingsplan Polderwijk Noord-Vacuumstation gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van een ondergronds vacuumstation mogelijk in aan de Beloop in Polderwijk-Noord.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan uitwerkingsplan Polderwijk Noord-Vacuumstation ID nummer NL.IMRO.0050.UPPNVacuumstation-ON01 inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met dinsdag 19 februari 2019 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

  • -

    online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M. de Kreek , telefoonnummer 0365229520.

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.