Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 33558Beschikkingen | afhandelingDiverse locaties Gemeente Midden-Groningen Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00001626

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager:

Het kappen van 29 bomen op de volgende 6 locaties:

1 boomhazelaar, Spoorstraat zuid t.h.v. nr. 56, 9602 AA te Hoogezand;

1 sierpeer, Martin Luther Kingstraat tegenover nr. 20, 9601 KZ te Hoogezand;

20 elzen en 4 plantanen, Groninger Kroon nabij de school, 9603 HG te Hoogezand;

1 acacia, Domela Nieuwenhuisstraat t.h.v. nr. 48, 9649 AJ te Muntendam;

1 berk, Oudeweg t.h.v. nr. 32, 9628 CE te Siddeburen;

1 eik, Slochterdiep naast nr. 33, 9621 BA te Slochteren.

8 februari 2019.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.