Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2019, 32859VerordeningenLegesvrijstelling voor zonnepanelen op monumenten

1. Vrijstelling

Op basis van dit besluit kan gedeeltelijke vrijstelling van legesheffing worden verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument dat voldoet aan de aangegeven voorwaarden:

  • Het betreft een particuliere investering;

  • Voldoet aan de criteria van welstand;

  • Aanvrager toont certificaten, facturen en bewijs van aansluiting.

2. Hoogte van de korting

Deze korting te laten bestaan uit:

 

  • Het vervallen van de vaste leges voor “wijzigen monument”: € 367

  • Het vervallen van de vaste leges voor “welstand”: € 78,65

 

3. Werkingsduur

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 dan wel tot de datum van buiten werking stellen van deze regeling als bedoeld onder 4.

4. Begrotingsplafond

Deze vrijstellingsregeling wordt buiten werking gesteld als de derving van de leges het bedrag van €10.000,- dreigt te overschrijden.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 22 januari 2019.

 

Dhr. G. Kolhorn Mevr. R. Kruisinga

Secretaris Burgemeester