Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2019, 32700Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning Wet op de Kansspelen, aanwezigheidsvergunning 2 speelautomaten 2019, Nieuw Oosten City, Twijnderstraat 23, 4204 EL, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende vergunningen in het kader van de Wet op de Kansspelen hebben verleend:

 

Twijnderstraat 23, 4204 EL (verzonden 30/1 '19)

Aanwezigheidsvergunning 2 speelautomaten 2019, Nieuw Oosten City, Twijnderstraat 23

 

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (zie verzenddatum in deze bekendmaking). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift. Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inzage

De verleende vergunningen kunt u inzien vanaf de eerste werkdag na deze publicatie. U kunt hiervoor een afspraak maken op www.gorinchem.nl of telefonisch: 14 0183.

 

Welstandscommissie 

De welstandscommissie vergadert op woensdag 13 februari 2019. Voor meer informatie over de te behandelen plannen of het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris van de welstandscommissie, mw. E. Cesur- Batur, telefoon (0183) 65 96 82.

 

Regionale welstandscommissie 

De regionale welstandscommissie vergadert op woensdag 13 februari 2019 in de gemeente Gorinchem, Stadhuisplein 1. Deze vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering desgewenst bijwonen. Inlichtingen over de agenda zijn verkrijgbaar bij de Stichting Dorp, Stad en Land te Rotterdam, telefoon (010) 280 94 45.