Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 32460Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, langs het sportterrein Schapenatjesduin ongenummerd, nabij nummer 9 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 134 bomen (stamomtrek 25-230cm), staande langs het sportterrein Schapenatjesduin ongenummerd, nabij nummer 9

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met het uitdunnen van het bomenbestand in verband met de instandhouding van de overige bomen, overlast van de boom/bomen, schade veroorzaakt door de boom/bomen, dode of slechte boom/bomen. Meer informatie over het bomenbeleid, kappen en herplanten vindt u op www.denhaag.nl, pagina Haagse Bomen.

 

Ons kenmerk: 201902767

Stadsdeel:

Locatie(s)

langs het sportterrein Schapenatjesduin ongenummerd, nabij nummer 9

Ontvangstdatum aanvraag:

7 februari 2019

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Locatie van de getoonde marker op de kaart

Voor deze activiteit is geen locatie op de kaart aan te geven. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.