Gemeenteblad van Lansingerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandGemeenteblad 2019, 320066VerordeningenTarieventabel 2020 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van de precariobelastingen 2012 Lansingerland

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel

 

Overwegende dat

 • -

  het alleen met de vastgestelde verordeningen voor het belastingjaar 2019 mogelijk is belastingen te heffen conform de uitgangspunten in de Begroting 2019.

 

Besluit(en)

 • 2.

  De volgende tarieven vast te stellen:

  • 2.2.

   Tarieven 2020 behorende bij verordening op de heffing en invordering precariobelastingen 2012;

Tarieventabel voor de heffing van precariobelastingen 2020

behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelastingen 2012.

(bijlage bij raadsvoorstel BR1900130)

 

Het tarief per jaar per m2 tenzij anders benoemt, bedraagt:

 

Nummer

Omschrijving

Tarief

per dag

Tarief

per kwartaal

1

Standplaatsen

 

 

1a

Voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van waren per dag per m2:

 

 

€ 0,85

 

1b

Voor het innemen van een vaste of seizoensgebonden standplaats voor de verkoop van waren per dag per m2:

 

 

 

€ 10,20

1c

 

   

1d

Indien het aantal dagen hoger is dan één, dan wordt het tarief genoemd onder 1a en 1b vermenigvuldigd met dit aantal.

 

Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van het uitoefenen van maatschappelijk sociale gezondheidsdiensten, zoals bevolkingsonderzoeken.

   

 

 

 

 

€ 0,-

2

Terrassen

 

 

2a

Voor het hebben van terrassen, inclusief bijbehorend terrasmeubilair

per m2 ingenomen grond:

 

 

€ 0,-

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering

van 19 december 2019.

de griffier,

drs. Marijke Walhout