1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Op 22 oktober 2019 heeft het college besloten de raad toestemming te vragen voor de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 14 november 2019 besloten het college toestemming te verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard vast te stellen.

Op 3 december 2019 heeft het college besloten de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard vast te stellen.

Naar boven