Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 318905Overige overheidsinformatieMelding Besluit uniforme saneringen (BUS), ’s-Gravenzandelaan 175-181 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 18 december 2019 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft ’s-Gravenzandelaan 175-181, 2512 JL te Den Haag (zaaknummer 00568238).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.