Gemeenteblad van Mill en Sint Hubert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertGemeenteblad 2019, 31883Beschikkingen | afhandelingGemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning intrekking regulier van de obm voor een varkensbedrijf – Graafseweg 41 te Mill

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben ingetrokken.

Voor: het intrekken van de obm voor een varkenshouderijbedrijf

Locatie: Graafseweg 41, 5451 NA Mill

Datum verzending:7 februari 2019

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave.

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Mill en Sint Hubert, februari 2019