Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 31826Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het aanpassen van de gevels, Haagweg 409, 409A Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2018-007992

Verzenddatum besluit:

Locatie: Haagweg 409, 409A Breda

Projectomschrijving: het aanpassen van de gevels

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.