Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2019, 31699Beschikkingen | aanvraagGemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verplaatsen van parkeervakken - Oostermeerweg ongenummerd te Linden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het verplaatsen van parkeervakken (zaaknr.: Z/19/224608)

Locatie: Oostermeerweg ongenummerd te Linden

kad. bekend gemeente Cuijk,

sectie M, nr. 00770

(postcodegebied 5439)

Datum ontvangen: 31 januari 2019

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600