Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2019, 31696Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Opvallers BV., Louis Jansenplein Cuijk

Standplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een standplaatsvergunning is verleend.

Voor : standplaatsvergunning voor Hoorbus van Van Boxtel Horen

Locatie : Louis Jansenplein te Cuijk (5431)

Datum : 22 februari 2019 van 10:00 uur – 17:00 uur

Datum verzending : 6 februari 2019

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.