Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2019, 316914Beschikkingen | aanvraagOrthenseweg 2 – 4 in ‘s-Hertogenbosch, het verbouwen van een kantoorpand naar woningen - omgevingsvergunning -

Ontwerpbeschikking

 

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

locatie omschrijving/project activiteiten registratienr.

Orthenseweg 2-4 in ’s-Hertogenbosch, het verbouwen van een kantoorpand naar woningen, WB00049377

 

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Orthenpoort‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

 

Op deze aanvraag is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

Ter inzage

Voordat het college hierover besluit, is de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag met ingang van 30 december 2019 tot en met 10 februari 2020 voor iedereen op afspraak in te zien bij het omgevingsloket.

Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl, zie www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak belt u de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), tel. (073) 615 57 77.

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00049377

 

 

Algemene informatie omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Bezoek omgevingsloket alleen op afspraak:

- Tel. (073) 615 57 77

- E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl