Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 316621VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit (Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 - onderdeel IV en artikel I)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlages van de subsidieregelingen Activiteiten- en Evenementenfonds Stadskanaal 2018, Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018, Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018, Jeugd en Educatie 2018, Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018, Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 en Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2020 opnieuw vast te stellen;

 

gelet op de vaststelling van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018, waarin de subsidiemogelijkheid voor het aanbieden van activiteiten die het voorkomen van (onderwijs-) achterstanden en opvoedproblemen ten doel hebben wordt geregeld;

 

gelet op de wens om deze subsidiemogelijkheid voor meerdere partijen open te stellen;

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om de Subsidieregeling Jeugd en Educatie

Stadskanaal 2018 aan te passen;

 

b e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Activiteiten- Evenementenfonds Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat het komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Activiteiten- en Evenementenfonds

 

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor het Activiteiten- en Evenementenfonds € 11.000,00.

 

Subsidieverdeling 2020 Activiteiten- en Evenementenfonds

 

Subsidieverdeling Activiteitenfonds

11.000,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat het komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Bestuur en Dienstverlening

 

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en Dienstverlening € 33.000,00.

 

Subsidieverdeling 2020 Bestuur en Dienstverlening

 

Subsidieverdeling Bestuurlijke Samenwerking

9.500,-

Agenda voor de Veenkoloniën

€ 5.000,-

Eems-Dollard Regio

€ 4.500,-

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid

23.000,-

Halt

€ 7.000,-

RIEC

€ 4.000,-

Veiligheidshuis

€ 12.000,-

Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties

pm

Jubileumviering

pm

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel III

De bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat het komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 166.000,00.

 

Subsidieverdeling 2020 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Subsidieverdeling Recreatie en toerisme

31.808,-

Stichting Snikkeweek

€ 2.695,-

Stichting Oranjecomité Musselkanaal

€ 2.113,-

Stichting Promotie Westerwolde

€ 8.000,-

Tourist info Westerwolde

€ 19.000,-

Subsidieverdeling Voorzieningen minima

133.772,-

Jeugdsportfonds

€ 28.000,-

Jeugdcultuurfonds

€ 7.500,-

Stichting Leergeld

€ 85.000,-

Veur Noppes

€ 1.267,-

Voedselbank

€ 2.640,-

Amateur Tuinders Vereniging ‘Het Page-Dal’

€ 1.056,-

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.000,-

Humanitas – Thuisadministratie

€ 2.309,-

Subsidieverdeling Arbeidsmarkt

€ 0,-

Stichting Welstad, Bewegen bij TDC en Wedeka

€ 0,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel IV

De bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Jeugd en Educatie

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Jeugd en Educatie € 1.156.200,-.

Subsidieverdeling 2020 Jeugd en Educatie

Subsidieverdeling VVE-Thuis

20.400,-

Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal €820,- beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

€ 20.400,-

Subsidieverdeling Lokaal onderwijsbeleid algemeen

173.500,-

Groninger Studiefonds

€ 3.900,-

GGD/JGZ, zorgspecialisten in het basisonderwijs

€ 96.200,-

GGD/JGZ, bereik doelgroeppeuters

€ 73.400,-

Subsidieverdeling Voorschoolse educatie, inclusief Voorleestrajecten

962.300,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel V

De bijlage van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Reguliere Peuteropvang

 

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Reguliere Peuteropvang € 110.000,00.

 

Subsidieverdeling 2020 Reguliere Peuteropvang

 

Subsidieverdeling Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (excl. VVE-Thuis)

110.000,-

Peuterspeelzaalwerk

€ 110.000,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel VI

De bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Welzijn en Zorg

 

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Welzijn en Zorg € 3.677.000,00.

 

Subsidieverdeling 2020 Welzijn en Zorg

 

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen

3.217.300,-

Stichting Welstad, budgetsubsidie

€ 3.217.300,-

Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk

1.251,-

Humanitas, Klussendienst

€ 1.251,-

Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk

99.100,-

Discriminatie Meldpunt Groningen

€ 11.800,-

Slachtofferhulp Nederland

€ 7.300,-

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

€ 80.000,-

Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

124.800,-

NOVO (inloopvoorziening GGZ)

€ 74.800,-

Elker

€ 50.000,-

Subsidieverdeling Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

36.800,-

Hanzehogeschool Groningen

€ 5.000,-

GGD/JGZ Groningen, opvoedondersteuning 4-19 jarigen

€ 16.700,-

GGD/JGZ Groningen, inzet jeugdarts in CJGV

€ 15.100,-

Subsidieverdeling Welzijn breed

64.660,-

Bewonersbelangen Ceresdorp

€ 3.500,-

Wijkraad Maarsveld

€ 3.572,-

Wijkraad Parkwijk

€ 3.500,-

Wijkraad Stadskanaal Noord

€ 4.647,-

St. Pl. Belang Vledderveen

€ 3.500,-

St. Pl Belang Tange-Alteveer

€ 3.500,-

Ver. Pl. Belang Mussel

€ 3.500,-

Stichting Ocrea

€ 3.517,-

Wijkraad Maarswold i.o.

€ 3.500,-

Bewonersplatform Maarsstee

€ 3.500,-

Wijkraad Nautilus

€ 3.950,-

Dorpsbelangen Musselkanaal

€ 5.900,-

OOGvereniging Regio Groningen

€ 574,-

Participatieraad

€ 18.000,-

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

103.514,-

Vakantiecomité Onstwedde

€ 986,-

Vakantiecomité Alteveer

€ 986,-

Vakantiecomité Heidedop

€ 986,-

Vakantiecomité Maarsstee

€ 986,-

Vakantiecomité Maarswold Actief

€ 986,-

Vakantiecomité Cereswijk

€ 986,-

Jeugdraad Musselkanaal

€ 1.711,-

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.711,-

IVN, lokale werkgroep

€ 2.102,-

Algemene Activiteitencommissie Ouderen

€ 1.871,-

OSOS en ouderenbonden

€ 1.637,-

Humanitas, Vriendschapskring en huisbezoek

€ 1.577,-

Humanitas, Vriendschappelijk huisbezoek

€ 0

Welstad, Klik-in-de-wijk

€ 3.289,-

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 83.700,-

Subsidieverdeling Volksgezondheid

29.214,-

Lentis, Preventieprogramma’s

€ 16.200,-

Actief plus

€ 2.544,-

Stichting Groningen Hartveilig

€ 4.770,-

Veur Mekander

€ 0,-

Verslavingszorg Noord Nederland

€ 5.700,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel VII

De bijlage van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2020 Wonen en Voorzieningen

 

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Wonen en Voorzieningen €1.840.000.

 

Subsidieverdeling 2020 Wonen en Voorzieningen

 

Subsidieverdeling Verkeer

1.650,-

Buurtbusvereniging Westerwolde

€ 825,-

Buurtbusvereniging Oostermoer

€ 825,-

Subsidieverdeling Bibliotheekwerk

848.200,-

Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal

€848.200,-

Subsidieverdeling Sport (excl. Sportfonds)

453.810,-

Nelli Cooman Games

€ 14.300,-

GO Sports (incl. Verrassend Stadskanaal)

€ 13.880,-

Klap tot Klap loop

€ 8.830,-

Internationaal korfbaltoernooi

€ 1.220,-

Talententennistoernooi

€ 1.220,-

Jeugdsportsubsidies en jeugdkortingen op entreeprijzen en tarieven

€ 19.350,-

Gehandicaptensportteams van sportverenigingen

€ 2.070,-

Huis voor de Sport, verenigingsondersteuning

€ 1.560,-

Stichting De Bast

€ 45.250,-

Buitensportaccommodaties

€ 76.720,-

Verenigingscompensatie gebruik natte gedeelte Pagedal

€ 6.210,-

Zwembaden

€ 263.200,-

Subsidieverdeling Sportfonds

11.500,-

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen, toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

pm

Subsidieverdeling Kunst, muziek en cultuur

419.597,-

Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen

€ 344.800,-

Stichting Kunstzinnige Vorming de Pauw

€ 33.600,-

Stichting Radio Televisie Veenkoloniën 1

€ 18.700,-

Muziekvereniging Amacitia

€ 3.098,-

Muziekvereniging Crescendo

€ 2.659,-

Muziekvereniging Con Spirito

€ 2.155,-

Zangvereniging Variant

€ 246,-

Shantikoor Noszelia Singers

€ 246,-

Muziekvereniging Dabar

€ 246,-

Stichting Musa

€ 246,-

Toneelvereniging UDI

€ 615,-

Toneelvereniging TAGO

€ 615,-

Muziektheater Kanaalstreek

€ 6.094,-

Stichting Pagepop.nl

€ 6.277,-

Subsidieverdeling Musea

€ 99.200,

Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

€ 99.200,-

Subsidieverdeling Monumenten

2.110,-

Stichting Smeerling-Metbroek

€ 440,-

Streekhistorisch Centrum, Open monumentendag

€ 1.670,-

Subsidieverdeling Volkshuisvesting

3.600,-

Huurdersvereniging De Koepel

€ 3.600,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Artikel I Wijziging artikel 2.3 Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018

 • A.

  de tekst van Artikel 2.3, vierde en vijfde en achtste lid in zijn geheel te laten vervallen en in plaats daarvan de navolgende tekst op te nemen: [vervallen];

 • B.

  de tekst van Artikel 2.3, zesde lid te wijzigen zodat deze komt te luiden:

  De subsidie wordt toegekend op basis van de ingediende begroting.;

 • C.

  de tekst van Artikel 2.3, zevende lid te wijzigen zodat deze komt te luiden:

  • a.

   Het subsidiebedrag voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub a. wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

  • b.

   Het subsidiebedrag voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub b. en sub c. wordt per kwartaal in gelijke delen als voorschot verstrekt.

 • D.

  de tekst van Artikel 2.3, negende lid wordt gewijzigd zodat deze komt te luiden:

  Op grond van artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 geldt voor deze subsidies het navolgende:

  • a.

   Voor subsidies voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub a. gelden de verplichtingen zoals opgenomen in de opdracht ‘Bereik doelgroep Voorschoolse Educatie’.

  • b.

   Voor subsidies voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub b. en c. gelden de verplichtingen zoals opgenomen in het vigerende ‘Programma van Eisen Voorschoolse Educatie’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders,

De heer G. J. van der Zanden

Secretaris

mevrouw F. T. de Jonge

burgemeester