Gemeenteblad van Hoeksche Waard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardGemeenteblad 2019, 316601Overige besluiten van algemene strekkingAcceptatielijst milieustraat RAD HW B.V. gemeente Hoeksche Waard

Geldig vanaf 1 januari 2019.

 

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd tegen de genoemde voorwaarden.

 

Afvalstof

Aanleveringcondities

Maximale hoeveelheid

Doorberekening kosten ?

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

De producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

Onverpakt en leeg aanbieden.

2 stuks per bezoek

Nee

Afgewerkte olie

Afgesloten jerrycan

10 liter per bezoek

Nee

Asbest/ asbesthoudend en asbest gelijkend afval

Dubbel luchtdicht verpakt in speciaal asbestplastic van minimaal 0.2 mm dik voorzien van asbestlogo.

Per pakket niet zwaarder dan 25 kg.

35m² per adres/

10 m2 per toegang

Nee

Banden

Uitsluitend auto-, motor-, kruiwagen en scooterbanden met of zonder velg

4 stuks per bezoek

Ja

Brandblussers

Compleet (uitsluitend huishoudelijke brandblussers)

2 stuks per bezoek

Ja

Dakleer

Onder andere dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen.

Gebonden en ongebonden aanbieden

1 m³ per bezoek

Nee

(Dak)grind

Onverpakt

1 m³ per bezoek

Nee

Ferro/metaal

Producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro.

Gebonden en ongebonden aanbieden

1 m³ per bezoek

Nee

Frituurvet

Gebruikte frituurolie en –vet afkomstig uit huishoudens.

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking aanbieden.

10 liter per bezoek

Nee

Gasflessen

Compleet (uitsluitend huishoudelijke gasflessen)

2 stuks per bezoek

Nee

Gips

Onverpakt

1 m³ per bezoek

Nee

Glas

Op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen.

In ieder geval wordt hier niet onder verstaan: vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL lampen en nagellakflesjes.

1 m³ per bezoek

Nee

Groen, snoeihout, takken

Plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van tuinhout.

Geen stobben en/of grond

1 m³ per bezoek

Nee

Grof restafval

Volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Onder grof huishoudelijke afvalstromen vallen afvalstromen zoals beschreven in de Acceptatielijst Milieustraat RAD Hoeksche Waard, met uitzondering van de afvalstromen a t/m e uit artikel 7 van de Afvalstoffenverordening. Dit afval kan worden aangeboden zoals beschreven in artikel 7, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit.

 

1 m³ per bezoek

Nee

A-hout

onbewerkt hout

1 m³ per bezoek

Nee

B-hout

geverfd of geperst hout, zoals gebruikte houten meubels.

1 m³ per bezoek

Nee

C-hout

Hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

 

1 m³ per bezoek

Nee

Harde kunststoffen

Harde kunststoffen afkomstig uit huishoudens, zoals kunststof tuinmeubelen, wasmanden en speelgoed

Schoon aanbieden

1 m³ per bezoek

Nee

Kadavers

Dode kleine huisdieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken of dierenklinieken.

1 per bezoek

Ja

Klein chemisch afval

Afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking aanbieden.

50 kg per bezoek

Nee

Matrassen

Schoon en droog, afkomstig uit huishoudens

2 st. per bezoek

Nee

Papier en karton

Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties. Onder oud-papier wordt in ieder geval niet verstaan drinkpakken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

 

1 m³ per bezoek

Nee

PMD

Verpakkingen van plastic (zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen), verpakkingen van metaal of metaallegering en drinkpakken (met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen verpakkingen van vruchtensap, fris of zuivelproducten etc.).

 

Aanbieden in een PMD-inzamelzak

1 m³ per bezoek

Nee

Puin (schoon)

Harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed.

Onverpakt, zonder grond of zand aanbieden

1 m³ per bezoek

Nee

Restafval

Afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening RAD Hoeksche Waard en deze acceptatielijst.

60 liter dichtgebonden huisvuilzak

1 m³ per bezoek

Ja

Textiel

Kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

Aanbieden in dichtgebonden zakken

1 m³ per bezoek

Nee

Vlakglas

Gebroken en ongebroken vlakglas

1 m³ per bezoek

Nee

 

Slotbepalingen  

Door de aangewezen inzameldienst kan het aantal afvalstromen worden aangepast en/of de aanlevercondities worden gewijzigd. Dit is mogelijk zonder nadere besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders in de volgende gevallen:

  • In het kader van doelmatig afvalbeheer;

  • Gevolg van tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving;

  • Wijzigingen en/of ontwikkelingen in bewerkingsmethoden en verwerkingsmethoden.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 5 november 2019