Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 31660Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan van kantoor naar zorgfunctie, Tesselschadestraat 55 A (zaaknummer 85627-2018)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Tesselschadestraat 55 A – voor het afwijken van het bestemmingsplan van kantoor naar zorgfunctie, verzonden op 6 februari 2019.