Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2019, 31643Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning - 5 t/m 7 april 2019 - Grastreffen

De gemeente heeft op 6 februari 2019 een besluit genomen op de aanvraag voor een evenementenvergunning op locatie De Roost 7A te Erp. De aangevraagde vergunning is verleend. De vergunning betreft tevens een verzoek om een gebruiksmelding op grond van de Bbgbop en een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet.

Gegevens

Omschrijving: 5 t/m 7 april 2019 - Grastreffen

Locatie: De Roost 7A te Erp

Zaaknummer: VEV-2018-168

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 8 februari 2019 bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen (het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester), Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.meierijstad.nl.

Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl .

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.