Beleidsstuk ‘Nieuwegein en inkoop, gemeente Nieuwegein

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein;

 

Besluit:

 

Vast te stellen

 

Beleidsstuk Nieuwegein en inkoop.

 

Dit besluit treed in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019

 

de secretaris

Ellie Liebregts

 

de burgemeester

Frans Backhuijs

Naar boven