Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 31580Beschikkingen | aanvraagVerlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Dwingelderveld en Beekvliet ongenummerd, het bouwen van vier vrijstaande woningen, Gemeente Zeewolde

Wij hebben voor de op 20 november 2018 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van vier vrijstaande woningen op locatie Dwingelderveld en Beekvliet ongenummerd de beslistermijn verlengd tot 25 maart 2019. De aanvraag heeft dossiernummer: 18Z0003999.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 13 februari 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.