Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 315394Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

 • 1.

  Middenweg 51 in Moerdijk

 • 2.

  Molenweg 8 in Langeweg

 • 3.

  Transitoweg 1 in Moerdijk

 • 4.

  Markt 19a in Standdaarbuiten

 • 5.

  Middenweg 3 in Moerdijk

 • 6.

  Hazeldonk 8 in Langeweg

 • 7.

  Middenweg 3 in Moerdijk

 • 8.

  Zwaluwsedijk 9 in Moerdijk/Noordschans 62 in Klundert

 

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • 1.

  Schansdijk ong. in Zevenbergen, door Sando Puinrecycling

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 1 tot en met week 13 van 7.00 uur tot en met 19.00 uur, voor naar verwachting hoogstens 2 dagen.

 

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

  

Melding besluit lozen buiten/binnen inrichtingen milieubeheer

 • 1.

  Noordschans 29a in Klundert, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

 • 2.

  Zuidelijke Randweg 2 in Klundert, lozen van hemelwater