Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 315377Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo, intrekken vergunning, op verzoek, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om op verzoek, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning in te trekken van:

 

Adres

Omschrijving project

Stadsedijk 85 in Heijningen

 

Intrekken vergunning (d.d. 05-11-2014) Wabo omdat het Activiteitenbesluit milieubeheer thans op de inrichting van toepassing is.

 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Moerdijk.

 Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.