Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 315369Beschikkingen | aanvraag



Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Markt 19 in Zevenbergen

vervangen van antennes en plaatsen van 3 extra antennes

11 december 2019

Wilhelminaplein 5 in Moerdijk

herbouwen van een garage/berging

13 december 2019

Campagneweg 9 in Zevenbergen

uitbreiden van bestaand kantoorgebouw

13 december 2019

Middenweg 3 in Moerdijk

uitbreiden van de bestaande hal

13 december 2019

  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Middenweg 53 in Moerdijk

Wijziging in het gebruik en uitvoering van de opslagtank

16 december 2019

  

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.