Aanbrengen van balkon aan gevel Boulevard Bankert 62

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanbrengen van een balkon aan de gevel op het adres Boulevard Bankert 62 in Vlissingen (16-12-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven