Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 314521Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds gemeente Asten 2020

 

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Stimuleringsregeling aanleg groene daken

Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad een wijziging van de begroting 2020 vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 

  • 1.

    Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 is vastgesteld op € 25.000,00;

  • 2.

    Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 is vastgesteld op € 25.000,00.

De verdeling van de subsidie vindt plaats conform de bovengenoemde regelingen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 10 december 2019

Namens deze,

de raad voornoemd,

Griffier, voorzitter,

Mr. M.B.W. van Erp - Sonnemans, mr H.G. Vos