Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2019, 314224VerordeningenVERORDENING TOT 1e WIJZIGING VAN DE “VERORDENING LEGES GRAVE 2020”

 

 

De raad van de gemeente Grave

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2019.

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

overwegende dat recent de maximumtarieven met ingang van 1 januari 2020 voor de reisdocumenten en rijbewijzen zijn bekendgemaakt;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING TOT 1e WIJZIGING VAN DE “VERORDENING LEGES GRAVE 2020”

 

Artikel I

In de legestarieventabel wordt hoofdstuk 2 “Reisdocumenten” vervangen door:

 

 

 

Tarief 2020 raadsbesluit 05-11-2019 (€)

Tarief 2020

raadsbesluit

10-12-2019 (€)

1.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag (wettelijk maximum):

 

 

 

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

55,30

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

55,30

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument en behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

55,30

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,95

55,30

 

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,95

30,70

 

 

 

 

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

 

48,60

 

49,80

 

 

Artikel II

In de legestarieventabel wordt hoofdstuk 3 “Rijbewijzen” vervangen door:

 

 

Tarief 2020 raadsbesluit

5-11-2019 (€)

Tarief 2020

raadsbesluit

10-12-2019 (€)

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (wettelijk maximum)

 

39,75

 

40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792).

Vanaf de inwerkingtreding van genoemde wet geldt dan een tarief van:

 

 

 

 

43,05

 

 

 

 

43,95

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 of 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

34,10

 

34,10

 

 

Artikel III

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

  • 2.

    De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 10 december 2019.

 

De raad voornoemd,

 

 

M.J. Swinkels

 

A.M.H. Roolvink Msc

griffier

 

Voorzitter