Gemeenteblad van Meppel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeppelGemeenteblad 2019, 314099Overige besluiten van algemene strekkingPFAS (regionale) bodemkwaliteitskaart PFAS

Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meppel de PFAS (regionale) bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

Toelichting:

Op 1 december 2019 heeft de minister nieuwe achtergrondwaarden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt de gemiddelde achtergrondwaarde in Drenthe hieronder te liggen. Op basis van de landelijke achtergrondwaarden en het provinciale onderzoek is een nieuwe PFAS (regionale) Bodemkwaliteitskaart opgesteld. Met het vaststellen van deze bodemkwaliteitskaart worden de belemmeringen in het grondverzet en de daarmee gepaard gaande hogere kosten weggenomen.