MANDATEN HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR REUSEL-DE MIERDEN 2020

 

De heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van de gemeente Reusel-De Mierden besluiten dat genoemde functionarissen zijn bevoegd namens hen op te treden bij het vaststellen van het verschuldigde legesbedrag (mandaat heffingsambtenaar) en het uitvoering van de invordering in eerste aanleg (invorderingsambtenaar).

 

 

 

 

Artikel 1  

  • 1.

    Behandelend medewerker: degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de kerntaken van de afdeling, diens vervanger en degene die in opdracht van de gemeentesecretaris of het afdelingshoofd de betreffende werkzaamheden verricht

  • 2.

    Voor alle aanwijzingen geldt dat behalve de aangewezen functionaris ook de hiërarchisch hoger geplaatste bevoegd is. Dit kan zijn de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd en de coördinator.

Omschrijving

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat aan

Titel 1 Tarieventabel, algemene dienstverlening

 

 

H 1 Burgerlijke stand

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 3 Rijbewijzen

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 4 Verstrekkingen uit Basisregistratie Personen

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 6 Vervallen

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 7 Bestuursstukken

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 8 Vastgoedinformatie

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 9 Overige publiekszaken

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 10 Gemeentearchief

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 11 Huisvestingswet

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 12 Leegstandwet

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 13 Gemeentegarantie

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 14 Vervallen, verplaatst naar Titel 3

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 15 Vervallen, verplaatst naar Titel 3

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 16 Kansspelen

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 17 Kinderopvang

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 18 Telecommunicatie en nutsbedrijven

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 19 Verkeer en vervoer

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 20 Diversen

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

 

 

 

Titel 2, Tarieventabel, dienstverlening vallend onder fysieke leefomgevinmg /omgevingsvergunning

 

 

H 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1, 2.8.1.1 en 2.8.1.2

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 13 Persoonsgebonden beschikking en in deze titel niet benoemde beschikking

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

 

 

 

Titel 3 Tarieventabel Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

H 1 Horeca

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 2 Vergunningen e.d. op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 3 Prostitutiebedrijven

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 6 Winkeltijdenwet

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

H 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

 

 

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beh. mdw

 

 

 

Verordening afvalstofffenheffing

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

Beheerder milieustraat Bladel

 

Ondermandaat aan medewerkers milieustraat is mogelijk

Besloten op 17 december 2019

Bekendgemaakt in het gemeenteblad

Dit mandaat treedt in werking op 1 januari 2020

De heffingsambtenaar van de gemeente Reusel-De Mierden

G.A.A. Schellekens

De invorderingsambtenaar van de gemeente Reusel-De Mierden

M. Prins

Naar boven