Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 312996Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Donge 4 te Best

Op 18 december 2019 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het uitbreiden van een bedrijfspand

Locatie:

de Donge 4 te Best

Dossiernummer:

WABO_VERG-19-01769

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneerhet college de beslissing op de aanvraag bekendmaakt. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.