Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 17 december 2019 de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant hebben vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De wijziging kan pas in werking treden als de colleges van burgemeester en wethouders van het vereiste aantal deelnemende gemeenten de wijziging hebben vastgesteld. Daarnaast moet de tekst van de wijziging zijn bekendgemaakt in de Staatscourant.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit van het college is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Naar boven