Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2019, 311946VerordeningenWijziging Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg

 

De Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg wordt van rechtswege gewijzigd (vervallen van de onderdelen 1.12 tot en met 1.33) met ingang van 1 januari 2020, door de inwerkingtreding op die datum van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).