Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 31023Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het aanleggen van een inrit, Kerkpad 11 in Eerbeek

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 6 februari 2019

Locatie: Kerkpad 11 in Eerbeek

Voor: het aanleggen van een inrit

Activiteit(en): Inrit/Uitweg

Registratienummer: SXO-2019-0160

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 13 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen