Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 309689Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZING LEERPLICHTAMBTENAAR GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z033850 / D302709

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. Aanwijzen van de P. Graaf (leerplichtambtenaar gemeente Apeldoorn) als leerplichtambtenaar in de zin van toezichthouder voor de gemeente Brummen.

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 07 mei 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,