Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 309212Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit intrekken onderdeel milieu omgevingsvergunning Rijksstraatweg 3 Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht zijn voornemens om op verzoek van Loon- en verhuurbedrijf H. Spruijt de verleende omgevingsvergunning van 4 december 2007 voor het adres Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis gedeeltelijk in te trekken voor de inpandige opslag van brandbare vloeistoffen. Het ontwerpbesluit ligt vanaf vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020 ter inzage.

Inhoud

Op Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis is Loon- en Verhuurbedrijf H. Spruijt gevestigd. Op grond van de inpandige opslag van een dieseltank groter dan 15 m3 was het bedrijf volgens de Wet milieubeheer vergunningplichtig. Op 4 december 2007 is een milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend. Inmiddels vindt deze opslag van dieselolie niet meer inpandig plaats. Het gebouw waar in de tank zich bevond is afgebroken. De grondslag voor de vergunningplicht is niet meer aanwezig. Na de intrekking valt het bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Inzien

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020 ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit na afspraak (088-0225000) inzien bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur) of na afspraak (014 0346) bij de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Vanaf vrijdag 20 december 2019 kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken (088-0225000).