Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 308Beschikkingen | aanvraagVerlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Schepenveld 41, Gemeente Zeewolde

Wij hebben voor de op 29 oktober 2018 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijf op locatie Schepenveld 41 de beslistermijn verlengd tot 4 februari 2019. De aanvraag heeft dossiernummer: 18Z0003671.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 3 januari 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.