Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 307394Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Industrieweg 45 in Zevenbergen

legaliseren van een schutting

6 december 2019

Middenweg 1 in Moerdijk

plaatsen van een gastontvangststation

9 december 2019

Hoofdstraat 27 in Zevenbergschen Hoek

verplaatsen van de voordeur en het raam

7 december 2019

Zicht 9 in Zevenbergschen Hoek

plaatsen van een kokermast aan de achterzijde van de garage

5 december 2019

nabij Steenpad 23 in Willemstad

 

vervangen van de sirenemast

3 december 2019

        

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.