Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 306831Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot vaststelling van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties 2020

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019

besluit vast te stellen de

TARIEVEN 2020 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES;

 

Hoofdstuk 1 BINNENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (met uitzondering van het zwembad) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2020 als volgt:

 

 

Overdag

avond/weekend/feestdagen **

1.

Sporthal De Dreef

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 60,47

€ 62,61

2.

Sportzaal De Duikelaar

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 45,85

€ 47,90

3.

Sportzaal Groenswaard

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 36,08

€ 38,66

4.

Gymnastieklokaal Johan Postlaan

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 25,35

€ 26,68

*

Tarieven zijn bij gedeeltelijke huur naar evenredigheid.

Gebruik van sporthal/-zalen ten behoeve van "bijzondere" evenementen zoals bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, dierententoonstellingen, sportmanifestaties e.d. is alleen mogelijk door middel van overeenkomsten, waarin bijzondere voorwaarden en prijsafspraken zijn overeengekomen.

 

**

maandag t/m vrijdag: 16.30 - 22.30 uur

zaterdag: 9.00 - 22.00 uur

zondag: 10.00 - 18.00 uur

Hoofdstuk 2 BUITENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2020 per jaar, per sportcomplex als volgt:

1.

Korfbal Korbis (Sniep Oost)

€ 14.136,00

2.

Voetbal Be Fair (’t Suyt)

€ 43.082,00

3.

Voetbal ASW (Sniep Oost)

€ 29.618,00

4

Hockey Waddinxveen (Sniep West)

€ 24.234,00

5.

Atletiek Antilope (Gouwebos)

€ 12.117,00

6

Schuttersvereniging Waddinxveen (Gouwebos)

€ 1.344,00

7.

Hondenvereniging (Middelburgseweg)

€ 3.948,00

8.

Timios (beachvolleybalvelden

€ 1.958,00

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 11 december 2019.

De griffier,

mr. F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

drs. E.J. Nieuwenhuis