Verordening tot 1e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020, gemeente Zeist

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Verordening tot 1e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020

Artikel I

De tarieven als bedoeld onder 1.1 tot en met 1.6 van de bij de verordening afvalstoffenheffing 2020 behorende tarieventabel worden als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 • 1.1

  Bij gebruik daarvan door 1 persoon € 241,20

 • 1.2

  Bij gebruik daarvan door 2 personen € 279,60

 • 1.3

  Bij gebruik daarvan door meer dan 2 personen, maar niet meer dan 10 personen € 353,40

 • 1.4

  Bij gebruik daarvan door meer dan 10 personen, maar niet meer dan 25 personen € 1.086,60

 • 1.5

  Bij gebruik daarvan door meer dan 25 personen, maar niet meer dan 50 personen € 2.725,20

 • 1.6

  Bij gebruik daarvan door meer dan 50 personen € 11.081,40

Artikel II

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2020’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 december 2019.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Naar boven