Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 306193Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 51-2019

 

 

 

ONTWERPBESLUITEN

Hogere grenswaarde geluid

(Wet geluidhinder, artikel 110a)

Locatie

Omschrijving

Datum ontwerp

Dossiernummer

Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

12-12-2019

HOWAA-19-00794

 

 

 

 

U kunt een ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Zienswijze

Burgemeester en wethouders willen de vergunning gaan verlenen. Als u het hier niet mee eens bent kunt u ons uw zienswijze geven. Dit doet u binnen zes weken na deze publicatie. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14-0499.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Hoofdstraat 60 t/m 60F

wijzigen omgevings-vergunning inzake verplaatsen entree en een aanpassing dakopbouw t.b.v. de lift

Bouwen/afwijken bestemmingsplan

10-12-2019

WV-19-00994

Dijkstraten

Bouwen 44 woningen, aanleggen inritten/uitwegen, plaatsen erfafscheidingen

Bouwen/afwijken bestemmingsplan/ inrit/uitweg

12-12-2019

WV-19-01315

Oude Baan/ Molenheideweg

Bouwen twee woonhuizen met bijgebouwen en werkplaats en het aanleggen van inritten/uitwegen

Bouwen/afwijken bestemmingsplan/ inrit/uitweg

12-12-2019

WV-19-01029

Kanaaldijk 3 en 5

de uitbreiding van de bedrijfshal (Kanaaldijk 5) en de inbouw van kantoren in bestaande hal (Kanaaldijk 3)

Bouwen

12-12-2019

WV-19-00991

Overige vergunningen

(Algemene plaatselijke verordening)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Nieuwstraat 26B

Ontheffing parkeerschijfzone

10-12-2019

HZ_PRK-19-01702

Nieuwstraat 36

Ontheffing parkeerschijfzone

10-12-2019

HZ_PRK-19-01703

Hoofdstraat 4D

Ontheffing parkeerschijfzone

10-12-2019

HZ_PRK-19-01704

Hoofdstraat 35

Ontheffing parkeerschijfzone

12-12-2019

HZ_PRK-19-01713

Reclame in Best

Plaatsen 10 driehoeksreclameborden van 20 tot 27 januari i.v.m. open dag Sint Lucas College

13-12-2019

HZ_ONTA-19-01716

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Besluit benoemen openbare ruimte (straatnaamgeving)

(Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen, artikel 6)

Locatie

Omschrijving

Datum besluit

Dossiernummer

Heulbank en Spaanders

Benoemen openbare ruimte

12-12-2019

HZ_BORU-19-01717

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

Incidentele ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken

(Drank- en Horecawet, artikel 35)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Nieuwstraat 69

Ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet op 21 december

12-12-2019

HZ_DHW_O-19-01452

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.