Bouwen van 54 appartementen en 54 woningen Ravesteynplein, Nieuw Bonedijkelaan, Hogeweg, Arbeidstraat

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van 54 appartementen en 54 woningen op de adressen Ravesteynplein, Nieuw Bonedijkelaan, Hogeweg en Arbeidstraat in Vlissingen (27-11-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven