Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 305562Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV), Kerstboomverbrandingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 besloten een stookontheffing te verlenen aan Actief Burgerschap, Jong Nederland HDL, Stichting Jeugdbelangen Nistelrode, Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch en Scouting Heesch om op:

 

 • 1.

  11 januari 2020, op terrein aan de Hoogbroeksesteeg in Nistelrode;

 • 2.

  10 januari 2020, bij de kruising Hondstraat-Broekkant in Vorstenbosch;

 • 3.

  4 januari 2020, aan het einde van de Schoonstraat in Heesch;

 • 4.

  4 januari 2020, aan de Veldstraat in Heeswijk-Dinther;

een vreugdevuur te mogen houden zulks in verband met de kerstboomverbranding 2020;

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

 

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.