Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 305458Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning De Kievit 9 in Reuver

Op 10 december 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gevelaanzicht en het plaatsen van 3 dakkapellen aan de woning De Kievit 9 in 5953 TC Reuver (besluit verzonden 10-12-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.