Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 305388Overige besluiten van algemene strekkingDefinitieve aanwijzing gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 10 december 2019 besloten om op basis van de Erfgoedverordening 2010, de redengevende beschrijvingen en op basis van het advies van de monumentencommissie, de volgende objecten in de gemeente Best aan te wijzen als gemeentelijk monument:

Adres

  • 1.

    Wilhelminaplein 157 (de Antoniuskerk en kerkhofmuur) kadastraal bekend C5026

  • 2.

    Sint Oedenrodeseweg 5a (oude fabrieksschoorsteen) kadastraal bekend L920

De Erfgoedverordening 2010 en de redengevende beschrijvingen liggen met ingang van woensdag 18 december 2019 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

Tegen dit besluit kan een ieder tot en met dinsdag 28 januari 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB BEST. Voorts kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een bezwaarschrift indienen per e-mail is niet mogelijk.

 

Best, 17 december 2019

College van burgemeester en wethouders gemeente Best