Gemeenteblad van Edam-Volendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamGemeenteblad 2019, 305283VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones (Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

overwegende dat het wenselijk is om terreinen en weggedeelten aan te wijzen als parkeerschijfzone, tijdstippen vast te stellen waarop de parkeerschijfzone geldt alsmede de tijd hoelang er in een parkeerschijfzone geparkeerd mag worden;

 

gelet op artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020;

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020.

Artikel 2 Aanwijzing terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones

Als terreinen en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren in parkeerschijfzones in de zin van artikel 2, tweede lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 worden aangewezen de terreinen en weggedeelten, die in beheer zijn van de gemeente Edam-Volendam en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals hieronder genoemd:

 • 1.

  Volendam: Julianaweg (2 t/m 72 even en 11 t/m 71a oneven), Margrietstraat, Prinses Irenestraat, Oranjestraat, Prinses Beatrixstraat, Dokter Weverstraat, Kapelaan Ruiterstraat, Kathammerstraat, Aalstraat, Spieringstraat, Haringstraat, Dirklandstraat, Prins Bernhardlaan, Kerkstraat, Industriestraat, Pellersplein, Ventersgracht, Rokersgracht, Professor Klaas Steurplantsoen, Prinses Marijkestraat, Burg. Kolfschotelplein en Burg. Kolfschotelstraat, Eikenlaan, Sportlaan, Dril (55 t/m 85), Meidoornstraat, Schoolstraat, Wilgenlaan, Beukenlaan, Iepenlaan, Populierenlaan als zone A.

 • 2.

  Volendam: Berend Demmerstraat, Boegstraat, C.J. Conijnstraat, Edammerweg , Gaffelstraat, Garnalensteeg, Giekstraat, Hein Tuypstraat, Meergracht, Julianaweg (73 t/m 91 oneven en 108 t/m 140 even), Meerzijde, Overste Ludenstraat, Pastoor v.d. Weidenstraat, Pieter Keukenstraat, Roerstraat, Schippersgracht, Sijmen Molstraat, Sint Jozefstraat, Zeilstraat, Zwaardstraat, Meerstraat, Molenstraat, Daliastraat, Foksiastraat, Begoniastraat, Bokkingstraat, Achterstraat, Noordeinde (1 t/m 45), St. Nicolaashof, Doolhof, St. Antoniusstraat, Kapelstraat, St. Vincentiusweg, St. Dominicusstraat, Visserstraat, Kerkepad, St. Gerardusstraat, Zuster Schoolstraat, Kloosterbuurt, Boelenspark, Meerzicht en St. Lambertusstraat als zone B.

 • 3.

  Edam: Achterhaven (73 t/m 105 oneven), Gevangenpoortsteeg, Nieuwvaartje, Pepersteeg, Achterhaven (116 t/m 122 even), Graaf Willemstraat, Baanstraat, Grote Kerkstraat, Prinsenstraat, Bagijnenland, Grote Molensteeg, Schepenmakersdijk, Batumburgerstraat, Smeesteeg, Jan Nieuwenhuizenplein, Beestenmarktsteeg, Jan van Wallendalplein, Bierkade, Speldenmacckerspleintje, Kapsteeg, Spui, Spuistraat, Breestraat, Keizersgracht, Vestingpad, J.C. Brouwersgracht, Kleine Kerkstraat, Vijzelstraat, Bult, Koksteeg, Volendammerpad (11 t/m 21 oneven), Kleine Bult, Lingerzijde, Westervesting, Damplein, Mathijs Tinxgracht, Wijngaardsgracht, Doelenstraat, Mauritspad, Het Zij, Eilandsgracht, Molensteeg, Egbert Snijderplein en Nieuwehaven (nr. 74) als zone C.

 • 4.

  Edam: Parkeerterrein Egbert Sneijderplein en parkeerterrein Baanstraat.als zone D.

 • 5.

  Volendam: Parkeerterrein Amvo als zone H.

 • 6.

  Volendam: parkeerterrein Haven-zuid als zone J.

 • 7.

  Volendam: Zeestraat, Edammerweg (2 t/m 14), Dril (1 t/m 27a), Havenstraat (2 en 3) en Prinsenstraat (8 t/m 14) als zone K.

 • 8.

  Volendam: Julianaweg (47 t/m 71 oneven en 74 t/m 94 even) als zone P.

 • 9.

  Oosthuizen: Raadhuisstraat (tegenover 1a) als zone R.

Artikel 3 Tijdstippen waarop de parkeerschijfzones gelden

Als tijdstippen, waarop de parkeerschijfzones in de zin van artikel 2, derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 gelden, vast te stellen de tijden zoals hieronder genoemd:

 • 1.

  Zones A, B, C, H en P met een maximale parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op maandag t/m zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

 • 2.

  Zone D met een maximale parkeerduur van 4 uur van 09.00 tot 18.00.

 • 3.

  Zone J met een maximale parkeerduur van 4 uur van 09.00 tot 18.00 uur.

 • 4.

  Zone K met een maximale parkeerduur van 0,5 uur, die geldt op maandag t/m zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

 • 5.

  Zone R met een maximale parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam van 10 december 2019.

De secretaris,

H. van der Woude

De burgemeester,

L.J. Sievers