Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 304266Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dopheiweg 1, 5473 VN te Heeswijk-Dinther

Het bouwen van het loods

 

Datum ontvangst: 09-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze