Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 304236Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwstraat 5a, 5384 TC te Heesch

Het uitbreiden van een bedrijfsruimte ( wijziging eerder verl.verg.)

 

Datum ontvangst: 10-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze