Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 303167Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van functie bedrijfswoning naar tuinderwoning aan de Zuiderwentweg 8, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Zuiderwentweg 8

    Zaaknummer : Z/2019/314124

    Omschrijving : wijzigen van de functie bedrijfswoning naar tuinderwoning

    Ontvangstdatum: 18 november 2019

 

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

 

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.