Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 3026Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, Wielseweg 2, het bouwen van een zonnepanelen afdak, Gemeente Zeewolde

Wij hebben op 31 december 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een zonnepanelen afdak, activiteit 1 op de locatie Wielseweg 2. De aanvraag heeft dossiernummer 19Z0000010.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 9 januari 2019 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken