Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 300436Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Van Uden-erf 22, 5384 TR ( kavel 19K05 ) te Heesch

Het oprichten van een vrijstaand woonhuis

 

Datum ontvangst: 06-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze