Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 300416Beschikkingen | afhandelingVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken, plaatsen van een berging, Rechtestraat 138, De Rijp

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1483BG138

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd:

 

Rechtestraat 138 De Rijp: het plaatsen van een berging

Datum ontvangst: 10 oktober 2019.